075 - 6127788 info@bureaulist.nl

Funderingsherstel aan het Proveniershof te Haarlem

Voor opdrachtgever Ymere hebben wij de opdracht gekregen om een plan te maken voor het funderingsherstel van een aantal woningen gelegen aan het Proveniershof te Haarlem.

De betreffende woningen aan de Grote Houtstraat zijn onderdeel van het Proveniershof te Haarlem. Dit Rijksbeschermde monument is één van de vele hofjes die Haarlem rijk is en bevat meerdere vleugels, verschillende bouweenheden en het voormalige Proveniershuis. Om deze reden is de voorbereiding en uitwerking van dit project in nauw overleg tussen Ymere, Gemeente en Bureau List uitgewerkt.

De slechte staat van de achtergevel van deze op staal gefundeerde woningen heeft geleid tot het funderingsherstel en de noodzakelijke vervanging van de achtergevel. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden is tevens de vochtproblematiek van de ongeïsoleerde gevel aangepakt. Als gevolg van het funderingsherstel heeft Ymere van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande keukens, het toilet en badkamer van de woningen volledig te vervangen.

Opdrachtgever:  Ymere

Architect/Constructeur:  Ingenieursbureau List BV

Aannemer: Hemubo Bouw BV

Functie: Wonen  (begane grond woningen Grote Houtstraat nr. 144 c t/m l)

Rol van List: Complete projectbegeleiding: Vergunningen, bouwkundige en constructieve uitwerking plannen, bouwbegeleiding. Uitvoeren berekening funderingsherstel, constructie en stabiliteit.

Uitvoering werk: 2017