075 - 6127788 info@bureaulist.nl

Participant F3O: Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen

Vanaf Heden zijn wij participant van het F3O: Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen.

F3O is de brancheorganisatie voor onderzoekers aan bestaande (houten) funderingen en partijen die het belangrijk vinden dat funderingen op de juiste wijze en gedegen worden onderzocht. Het doel van F3O is om de kwaliteit van het in Nederland uitgevoerde funderingsonderzoek te bewaken en te verbeteren. Als instrumenten worden kennisopbouw en kennisdeling ingezet.

Er zijn twee F3O richtlijnen over het uitvoeren van funderingsonderzoek en het beoordelen van de staat van de fundering. De eerste richtlijn gaat over fundering op palen en de tweede over fundering op staal. De richtlijnen zijn gepubliceerd in samenwerking met CURNET en SBR.

Voor meer informatie: http://www.f3o.nl/index.html